yale wzki
oferta ramowa
sprzedaz blachy trapezowej
WWW.POSZKOLE.PL
wypoczynki swarzec
Grynis Aleks pudelek
Dzi premiera SC HD
kompetencje pielegniarki Ustawa
RAWICZ.8log.pl | Strona: 19.html
Kodeks etyki zawodowej Polskiej Pielegniarki
kompetencje strazy Ochrony Kolei
Kodeks etyki pielęgniarki
kompetencje zloty wiek
kompetencje nauczyciela ... ankiety
kosiarki pielęgnacyjne
koszty administracyjne Ustawa o rachunkowości
Komis notebook
Konica Kserokopiarki
komisja lekarska płaskostopie
  aaaaRAWICZ.8log.pl | Strona: 19.htmlaaaa

Temat: Badanie ekg a zlecenie lekarskie
" />Nie jestem prawnikiem, ale napiszę coś od siebie... Nie rozumiem pojęcia - "odmówić zlecenia wykonania badania EKG". Odmówić z jakiego powodu? Każda pielęgniarka / pielęgniarz powinien umieć wykonać to badanie ... na brak odbytych szkoleń. I gdzie tu sens? Jednym słowem - nie przesadzajmy. Badanie EKG to składowa naszej pracy, część osób narzeka, że nasze kompetencje ogranicza ustawa. A w rzeczywistości robimy...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=422Temat: Salonik polityczny
... jeśli poszkodowanym jest cały kraj, podatnicy) a nie tym, którzy szkodzą. I nie mów mi proszę, że to nie są kompetencje prezydenta. To na jego biurko trafi stosowna ustawa i on...
Źródło: overkill.pl/forwhom/viewtopic.php?t=3152


Temat: Badanie ekg a zlecenie lekarskie
" />Nasza ustawa o zawodzie jest bardzo ogólnikowa i tak na prawdę nie reguluje wielu spornych kwestii. Jest nowy projekt ustawy, ale nie miałam jeszcze czasu, aby poczytać, a trzeba, ponieważ ... tego wybranego kursu ekg to nie masz podstaw, aby udowodnić, że te kompetencje uzyskałaś robiąc kurs kwalifikacyjny czy specjalizację. Czy zatem specjaliście pielęgniarstwa kardiologicznego czy AiIT albo ratunkowego potrzebny jest kurs ... trzeba się kształcić i najlepszym rozwiązaniem było by wymuszenie na Dyrekcji sfinansowania takiego kursu i zadbanie, aby każda pielęgniarka miała odpowiednie kwalifikacje, ale to jak sądzę w większości przypadków pozostaje w...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=422


Temat: Czy położna może brać udział w kursie dot.opieki długotermin
poz. 1217) - dwa różne zawody medyczne z przypisanymi im ustawowo kompetencjami. Nie ma znaczenia miejsce, w jakim kurs jest organizowany. Organizator kursu nie powinien zakwalifikować położnej na taki kurs, niezależnie ... specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.; dalej jako: r.w.d.p.). Jak wynika z § 2 r.w.d.p. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej przeznaczony jest dla pielęgniarek, natomiast kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, w dziedzinach pielęgniarstwa neonatologicznego, operacyjnego, epidemiologicznego...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=888


Temat: Podawanie leków noworodkom i niemowlętom w domu
zawodach pielęgniarki i położnej, w przypadku uzasadnionych wątpliwości ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania, oraz, że ma prawo odmowy wykonania zlecenia lekarskiego, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Powstańców Śl. 50, 53-333 Wrocław, tel, (O71) 364-04-44 fax 373-20-56, e-mail: info@doipip.wroc.pl
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=154


Temat: Cewnikowanie mężczyzn
" />Zgadzam się w zupełności w autorkami wcześniejszych wypowiedzi. Zamiast zatem dążyć do rozszerzenia kompetencji pielęgniarki, aby mogła dostać za zabieg pieniądze, Konsultant krajowy wypowiada się łagodnie mówiąc "nijako" na ten temat. Żadnego jednoznacznego stanowiska KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO: mgr Ewa Obrzut Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn przez pielęgniarki rodzinne Warszawa 15.03.2007 r. W odpowiedzi na zapytania dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn przez pielęgniarki rodzinne, uprzejmie wyjaśniam: Pielęgniarka rodzinna będąca świadczeniodawcą w zakresie POZ z którym Fundusz zawarł umowę, bądź zatrudniona u ... zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 214 poz. 1816). Rozporządzenie powyższe w części dotyczącej udzielanych świadczeń leczniczych przez pielęgniarkę POZ, wskazuje na cewnikowanie pęcherza u kobiet (zał. Nr 2 cz. II A pkt 6, ppkt 4). Tak więc zakres zadań pielęgniarki POZ nie obejmuje cewnikowania mężczyzn. Jednocześnie należy zauważyć, iż wskazane powyżej rozporządzenie pozostaje w sprzeczności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 r., w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie (Dz. U. Nr 116 poz. 750), stwierdza ono, że pielęgniarka wykonując świadczenia lecznicze jest uprawniona samodzielnie bez zlecenia lekarskiego do ‟.. zakładania cewnika do pęcherza moczowego i usuwania założonego cewnika...” (§ l ust l pkt 3 e). Pragnę jednak stwierdzić, iż pielęgniarki w trakcie realizacji programu kształcenia zawodowego zarówno na ... aby uniknąć komplikacji wynikających z braku doświadczenia i umiejętności w cewnikowaniu mężczyzn, pielęgniarki nie powinny być ‟zmuszane” do wykonywania tego świadczenia. Jednocześnie przypominam, że art. 22 ust. 4 i 5 Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i Położnej daje pielęgniarce i położnej prawo odmowy wykonania zlecenia lekarskiego, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie. Mając na względzie rozbieżności w interpretacji uprawnień pielęgniarek do cewnikowania mężczyzn, jako konsultant krajowy zamierzam wystąpić do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o podjęcie wspólnych działań dotyczących nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=438


Temat: Propozycje przyszłych samodzielnych czynności
Dyskutujemy na temat zwiększenia naszych kompetencji, aby w ten sposób uzyskać szansę na zwiększenie naszych zarobków. Z tego co przeczytałam na formu większość osób sie z tym zgadza. Ja natomiast poważnie się nad taka propozycja zastanwiam i tak naprawdę mam duże wątpliwości. Powiedzmy sobie szczerze jakie miałyby to być samodzielne kompetencje, skoro większość tych rzeczy, których nie musi robić samodzielnie sędzia ceduje się na referendarzy i tu ich nie wyprzedzimy i nie możemy się z nimi o te kompetencje licytować, bo to nie ma najmniejszego sensu, po to jest ten zawód. A cała ... tylko ułatwić nam dostęp do tego zawodu, o co postulowałam na forum wcześniej i walczmy o zapis w ustawie o możliwości przystapienia do egzaminu referendarskiego po przepracowaniu np. roku czy dwóch lat pracy jako asystent. Ten egzamin jest przecież łatwiejszy. Poza tym w świetle nowej ustawy staż pracy po ukończeniu aplikacji według nowych zasad, niezbędny do objęcia stanowiska sędziego jest taki sam ... do asystentów lekarzy (tylko w sferze wyobraźni, no bo takowych nie ma), z którymi ci pierwsi dyskutują, prowadzą merytoryczną rozmowę, ustalają diagnozę, określają sposób leczenia itp., natomiast referendarzy do pielęgniarek (przepraszam za to porównanie, jeżeli ktoś uzna je za obraźliwe, to nie było to moja intencją) które aplikują leki, dają zastrzyki, mierzą temperaturę ciała, ciśnienie itp. Rola tych pierwszych jest inna, pielęgniarek też. Jednych i drugich ważna i niezwykle potzrebna. Jednakże asystenci, w podanym przykładzie lekarza, prowadzą przede wszystkim pracę merytoryczną skupiając się na problemie choroby pacjenta, pielegniarki wykonują odpowiedzilaną pracę "wpadkową" w leczeniu pacjenta. Uważam, że w całej tej dyskusji skupiamy się wyłącznie na tym co robia pielęgniarki i chcemy robić podobne rzeczy. A tak naprawdę trzeba uświadomić wszystkim w ministerstwie, no bo...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=500


Temat: Zalecenia Dla Położnej Zbiór przepisów
Departament Pielęgniarstwa 1999 r. 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 214, poz.1816) 4. ... z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego. (Dz. U. Nr 210, poz.1539, ... przekazać dokumentację noworodka pielęgniarce rodzinnej potwierdzając to datą, podpisem i pieczątką identyfikującą położną i pielęgniarkę. 14. W przypadku nieprawidłowości dotyczących stanu zdrowia podopiecznych należy zgłosić w/w prowadzącemu lekarzowi oraz uzyskać pisemne ... właściwego zabezpieczenia posiadanej dokumentacji oraz do przestrzegania tajemnicy zawodowej. 17. Położna rodzinna jest zobowiązana do wykonywania zabiegów zleconych przez lekarza zgodnie z zakresem kompetencji. 18. Położna rodzinna może stosować niektóre zabiegi...
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=7196


Temat: Konkursy na stanowiska kierownicze
" />Wedle art. 44a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w celu określonym w art. 1 ust. 2 pkt 1 ... 3a) ordynatora - kierownika kliniki; 3b) ordynatora - kierownika oddziału klinicznego; 4) naczelnej pielęgniarki; 5) przełożonej pielęgniarek zakładu; 6) pielęgniarki oddziałowej. Dz.U.1999.30.300 (R) Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. (poz. 300) Naczelna pielęgniarka - wyższe pielęgniarskie - inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne W żadnym z powyższych aktów prawnych nie wskazuje się na funkcję zastępcy pielęgniarki naczelnej. Poniżej stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 20 września 2006 roku. w sprawie hierarchii stanowisk pielęgniarek i położnych Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach stanowczo odrzuca opracowany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych materiał w sprawie hierarchii stanowisk pielęgniarek i położnych. Uważamy, że zawarte w opracowaniu propozycje nie zostały dostosowane do obowiązującego w Polsce kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej i nie mają logicznego uzasadnienia. Oburza fakt, że samorząd pielęgniarek i położnych, który powinien chronić interesy wszystkich osób w nim zrzeszonych, tworzy regulacje które służyć będą interesom wąskiej grupy pielęgniarek i położnych, wyłącznie magistrom pielęgniarstwa, zamykając innym pielęgniarkom dostęp do stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej, pomimo tego, że częstokroć posiadają one lepsze przygotowanie zawodowe do zarządzania zasobami ludzkimi, np. z racji ukończenia studiów o kierunku organizacja i zarządzanie lub innych mających zastosowanie w działalności podstawowej w zakładach opieki zdrowotnej. Jednocześnie pamiętać należy, że konsekwencją przyjętych rozwiązań będzie utrata pracy przez pielęgniarki i położne, które dotychczas zajmowały ... kształcenie w formie studiów magisterskich jest obecnie podstawowym kształceniem w zawodach pielęgniarki i położnej, uczącym zawodu od podstaw, stąd kwalifikacje zawodowe osób kończących obecnie studia magisterskie są nieporównywalnie mniejsze niż osób, które ukończyły kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej kilka lub kilkanaście lat temu i które ukończyły inne studia, wiele form kształcenia podyplomowego oraz legitymują się wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Proponowany taryfikator doprowadzi ... Jednocześnie jakikolwiek sens straci prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, skoro ich ukończenie nie będzie pozwalać pielęgniarkom i położnym o ubieganie się na stanowisko np. pielęgniarki/położnej oddziałowej. Stanowczo odrzucamy wprowadzenie takich stanowisk jak: młodszy ... i pielęgniarek już funkcjonujących w systemie. W praktyce, pracodawcy nie będą też zainteresowani wprowadzeniem stanowisk asystenckich, jak również takich stanowisk, jak: zastępca naczelnej pielęgniarki, zastępca przełożonej pielęgniarek/położnych czy zastępca pielęgniarki/położnej oddziałowej. Zawsze będą to bowiem stanowiska o niejasnym zakresie kompetencji, dublujące jednocześnie kompetencje osób zajmujących inne stanowiska pielęgniarskie. Hierarchia stanowisk pielęgniarek i położnych, ze swej istoty powinna określać wyłącznie minimalne kwalifikacje zawodowe, za niedopuszczalne zatem uznać należy w takich przypadkach stosowanie wymogu posiadania stopnia naukowego (np. doktora). Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zwraca uwagę, że zawarte w przedmiotowym materiale wymagania kwalifikacyjne ... i nie mogą być w krótkim czasie wdrożone, jako że pielęgniarki i położne, które legitymują się tytułem magistra pielęgniarstwa/położnictwa i jednocześnie posiadają specjalizację w określonych dziedzinach pielęgniarstwa, wciąż stanowią znikomy procent personelu pielęgniarskiego i położniczego. Uważamy, że należy dążyć do stworzenia prostego i czytelnego taryfikatora kwalifikacyjnego, uwzględniającego polskie realia i dostosowanego do obowiązującego w Polsce systemu kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=513


Temat: Badanie ekg a zlecenie lekarskie
" />Aktualności Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych SIPiP Ku przestrodze‌ Do napisania tego tekstu skłoniły mnie wydarzenia ostatnich dwóch miesięcy. Niektóre z nich były tematem pierwszych stron gazet, inne nabierały rozgłosu ... naszymi Koleżankami padają stwierdzenia, że kiedyś pielęgniarki i położne też pracowały, wykonywały wiele różnych czynności, czasem nawet będących w gestii lekarza i nikt z tego tytułu kopii nie kruszył. Pielęgniarki i położne ukończywszy kształcenie na poziomie średnim zgodnie z przekazaną wiedzą wykonywały zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne, rehabilitacyjne i inne, które zawarte były w słynnym podręczniku Pani Wołynki‌ Te tzw. ‟dobre pielęgniarki” w wielu zadaniach wyręczały lekarzy, co dziś nazwalibyśmy przekraczaniem kompetencji. Wiele potrafiły, zdobywały wiedzę teoretyczną i praktyczną, co znajdowało odzwierciedlenie w ich pracy. Podnosiły kwalifikacje w ramach kształcenia podyplomowego kończąc kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, ... nie pielęgniarki. Regulacje prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej aż do 1996r. zawierała archaiczna ustawa z 1935r. Dopiero ustawa z dnia 05 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity) dokonała regulacji prawnej wykonywania naszych zawodów. Jasno określiła kompetencje, zasady wykonywania zawodu, prawa i obowiązki pielęgniarek i położnych w dziedzinie zawodowej. Natomiast rozporządzenia jako akty wykonawcze do ustaw określiły zasady, jaki zakres uprawnień posiada pielęgniarka, położna, która odbyła kurs kwalifikacyjny, jakie zaś uprawnienia daje im specjalizacja, co zaś może wykonywać po ukończeniu kursu specjalistycznego. I tak nam w błogostanie przebiegło od chwili uprawomocnienia się ustawy 12 lat‌ Zapisy były, a życie zawodowe pielęgniarek, położnych toczyło się jakby swoim torem. Pielęgniarki wykonywały szczepienia, badania EKG, cewnikowały, podawały leki do cewnika zewnątrzoponowego, intubowały (tak, tak, ... do naszej wyobraźni. Pielęgniarka wykonała badanie EKG. Wynik dostarczyła lekarzowi, który nie rozpoznał zawału. Na skutek mylnej diagnozy pacjent zmarł. Prokurator postawił zarzut pielęgniarce, że wykonała badanie EKG bez uprawnień. Pielęgniarka powinna mieć kurs, aby wykonać badanie. Tak mówi ustawa, a życie‌ Cóż życie na oddziałach toczy się swoim rytmem i rządzi swoimi prawami. Jako samorząd otrzymujemy wiele pytań w tym temacie, ... czekamy na odpowiedź Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa, która powinna rozwiać wątpliwości. Następna sprawa – szczepienia ochronne. Pamiętajmy, że szczepić może tylko pielęgniarka/ położna posiadająca kurs specjalistyczny w tej dziedzinie. Dla pielęgniarek i położnych są to kursy uprawniające do wykonywania różnych szczepień (położne – szczepienie noworodka do 28 dnia życia - BCG, WZW B!!!). ‟Zwykłe” szczepienie p/ żółtaczce typu B, czy grypie, które wykonuje pielęgniarka, też wymaga posiadania kursu specjalistycznego!!!! Niedawna przykra sprawa w tym temacie dała nam dużo do myślenia. Musimy być bardziej asertywni, umieć powiedzieć nie, jeśli tego wymaga sytuacja. Nie ... Odpowiedzialności Zawodowej. Średnia wieku pielęgniarki i położnej oscyluje w granicach 42,5 – 43,5‌Pamiętajmy jednak o jednym, że na podnoszenie kwalifikacji zawsze jest czas i powinniśmy to robić. Do tego obliguje nas ustawa i Kodeks etyki. Poza tym zdobyta wiedza umacnia nas w naszych działaniach zawodowych. Daje pewność, że wykonujemy je ze szczególną starannością. I to byłoby na tyle, jak mawiał prof. mniemanologii...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=422