mam dziecko pl
szpachlowanie kartonu
jak zlikwidowac zajady
radio wroclaw www pl
"wybory prezydenckie
Kosztorys ROBOT budowlanych i wykończeniowych
RAWICZ.8log.pl | Strona: 19.html
kosztorys budowy domu jednorodzinnego o powierzchni 150m
kosztorys Grow boxa na jedna roslinke
kosztorys scianek dzialowych za metr kwadratowy
kosztorys malowanie klatek schodowych
kosztorys naprawy maszyn Sciaga
kosztorys budynku willi w Gdyni
kosztorys inwestorski budowy biurowca
kosztorys remontu zalane mieszkanie
Kosztorys boiska do koszykówki i siatkówki
kosztorys wymiany okien za darmo Szczecin
  aaaaRAWICZ.8log.pl | Strona: 19.htmlaaaa

Temat: procenty gimnazjum
... okna, pokrycie dachu - 23% kosztów, - roboty wykończeniowe i instalacyjne - 35% łącznych wydatków. Jaki jest koszt budowy domu? Ile kosztują roboty wykończeniowe i instalacyjne? -- 12 kwi 2010, o...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=192293Temat: odbiory mieszakń w budynku 121?
zadzwonić do nich lub napisać maila, z chęcia zawarcia aneksu do umowy. Pismo, na które się powołuję, powinni otrzymać wszyscy. Pozdrawiam. P.S. prace wykończeniowe są możliwe, skoro gro lokatorów takowe już prowadzi. Ja zabieram się do roboty w przyszłym tygodniu.
Źródło: teczowe-osiedle.pl/viewtopic.php?t=17


Temat: Projekt GALA
" />Większość naszych kosztorysów została wykonana w latach 2005 i 2006, kiedy ceny materiałów i usług budowlanych były na przyzwoitym poziomie. Projekt Gala zostal skosztorysowany według wskaźnikow za II kwartał 2007 r. Nie oznacza to, że budowa domu musi tyle wynieść. Nasze kosztorysy robione są przy założeniu, że całość robót wykonuje jedna firma wykonawcza, a poza tym kosztorys zawiera również elementy wykończeniowe....
Źródło: forum.archeton.pl/viewtopic.php?t=838


Temat: ile kasy poszlo z kieszeni podatników
" />oto co znalazłem na stronie Ełku: "Wydatki remontowe Urzędu Miasta poniesione w 2008 roku Koszt gruntownej renowacji małej sali konferencyjnej wyniósł 93 048, 29 zł (kwota z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane). Projekt budowlany oraz wystrój wnętrza zabytkowej małej sali konferencyjnej, a także utworzenia nowego sekretariatu w innym miejscu i pokoju prezydentów miasta Ełku to koszt 7 320 zł. Koszty przetargowe ... oni tyle kasy wydali i takie coś zrobili, przecież to można było zrobić mase kasy taniej, bez super drogich projektow architektów wykonczenia wnętrz (bo pewnie takich zatrudnili)!! A myślałem że wydatek...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=23777


Temat: Newsy 2007
ca 497 m2. Zakres prac remontowo-budowlanych obejmuje wykonanie: robót modernizacyjno-adaptacyjnych wg programu funkcjonalno-użytkowego, remontu kapitalnego obiektu w zakresie: elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, wymiany wszystkich instalacji.
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=60


Temat: [Wrocław] Newsy 2008
[WROCŁAW] Wrocław: Usługi projektowania architektonicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: ‟Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ... architektonicznej, dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, zbiorczych zestawień kosztów, przygotowania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Kubatura obiektu: 29 980 m3; powierzchnia użytkowa: 5 891,61 m2; powierzchnia zabudowy: 1 720 m2. Zakres prac remontowo-budowlanych obejmuje wykonanie: - robót modernizacyjno-adaptacyjnych wg Programu funkcjonalno-użytkowego - remontu kapitalnego obiektu w zakresie: elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, wymiany instalacji. Warunki...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=1797


Temat: Żydowski Dom Przedpogrzebowy na Zatorzu: PODZWONNE???
muszą zostać ukończone w ciągu 6 miesięcy. Przedsięwzięcie będzie finansowane w całości ze środków budżetu miejskiego. Koszt zadania wyniesie 606 tys. zł brutto. Szczegółowy harmonogram robót przewiduje: rozbiórkę obecnego pokrycia dachowego, wymianę i naprawę więźby dachowej wraz z impregnacją drewna, obróbki blacharskie, ułożenie dachówek, montaż instalacji odgromowej oraz prace wykończeniowe. – Remont dachu „Małej Synagogi” rozpocznie się w drugiej połowie września –...
Źródło: forum.progliwice.pl/viewtopic.php?t=1078


Temat: Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów
" />Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych § 8. 1. Planowane koszty robót budowlanych oblicza się metodą wskaźnikową jako sumę iloczynów wskaźnika cenowego i ilości jednostek odniesienia, według wzoru: WRB = SWCi x ni gdzie: WRB - wartość planowanych kosztów robót budowlanych; WCi - wskaźnik cenowy i - tego składnika kosztów; ni - ilość jednostek odniesienia dla i - tego składnika kosztów. 2. Podstawę obliczenia planowanych wartości robót budowlanych stanowią: 1) program funkcjonalno-użytkowy; 2) wskaźniki cenowe. 3. Składniki kosztów ustala się z uwzględnieniem struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień, stosując, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych objętych zamówieniem, odpowiednio grupy, klasy lub kategorie robót określonych Wspólnym Słownikiem Zamówień. 4. Jeżeli zamówienie na roboty budowlane obejmuje budowę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016), to składniki kosztów odpowiadają co najmniej grupom robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień i obejmują: 1) koszty robót przygotowania terenu; 2) koszty robót budowy obiektów podstawowych; 3) koszty robót instalacyjnych; 4) koszty robót wykończeniowych; 5) koszt robót związanych z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych. 5. Wskaźnik cenowy danego składnika kosztów określa się na podstawie danych rynkowych...
Źródło: bkp-progress.com/forum/viewtopic.php?t=13


Temat: Jak rozpoczynać budowę – to teraz
Nadszedł dobry czas na budowanie domu. Wciągu ostatnich pięciu miesięcy koszt budowy 150-metrowego domu spadł o 30 proc. Materiały budowlane staniały o 10–20proc., a stawki pobierane przez ekipy budowlan zmniejszyły się o połowę. To idealny moment na budowę domu. Koszty budowy domu spadły do poziomu z końca 2006 roku. Spadły nie tylko ceny materiałów budowlanych, ale też całkowicie zmieniła się sytuacja na ... z firmy Bud-Ma. Wolniej spadają stawki za roboty wykończeniowe. Pracy jest jeszcze sporo, bo inwestycje wcześniej rozpoczęte teraz są kończone. Nowych budów jest zaś bardzo mało. - W zeszłym roku o ... sytuacji tylko osoby, które w odpowiednim czasie sprzedały inną nieruchomość lub wycofały pieniądze z inwestycji. Spadły też ceny materiałów budowlanych - większość materiałów staniała o 10-20 proc. - Spadek popytu dotyczy przede wszystkim ceramiki budowlanej i materiałów ściennych - mówi Roman Wiśnik z firmy To-Masz. Są to przede wszystkim materiały wykorzystywane przy rozpoczynaniu inwestycji. Jeszcze niedawno bardzo popularne na rynku pustaki porotherm ... z hurtowni Madex. Producenci i hurtownicy niechętnie mówią o obniżkach cen, ale rabaty przy kupnie materiałów budowlanych w niektórych segmentach rynku sięgają ponad 20 proc. od cen katalogowych. Nie tylko producenci...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=225541


Temat: ME 2012 Polska - Ukraina
... m.in. największy we Wrocławiu klub fitness, kasyno, dyskoteka oraz sale konferencyjne i biurowe. Koszt inwestycji to blisko 730 mln zł. źródło: PAP Czyli formalności, pozwolenia i przetargi dotyczące budowy nowych stadionów...
Źródło: forumcm.net/index.php?showtopic=30


Temat: [Katowice] Grupa Euro-Centrum
Biuletyn Zamówień Publicznych nr 2 z dnia 2006-01-03 POZYCJA 306 WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Katowice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych ... Utworzenie parku przemysłowego Euro-Centrum w Katowicach i w Chełmie Śląskim. 2) Miejsce wykonywania: Katowice, Chełm Śląski. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.21.31.50 - Biurowce 45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: - Wybudowanie nowych budynków - o powierzchni użytkowej około 4 ... (6.4), (9.2), (9.3), (9.5), (9.6), (9.7) z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowo-magazynowo-wystawiennicze, oraz ochrony i zarządu. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 5 000 000 a 10 000 000 euro. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: I kwartał 2006; robót budowlanych: I kwartał 2006. 7) Data zakończenia: IV kwartał 2007. Główne warunki finansowania i płatności: Wartość całkowita robót budowlanych zawiera się w...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=773


Temat: Gliwice rozkopane....
... poliwęglanowymi. Jak twierdzi koordynator inwestycji, całkowity koszt przedsięwzięcia nie przekroczy pięć mln zł. – Oprócz robót budowlanych objętych kontraktem na sumę 4,5 mln zł., gmina poniesie koszty robót dodatkowych i monitoringu....
Źródło: forum.progliwice.pl/viewtopic.php?t=141


Temat: Informacje od zarządu
warunkach to wykończenie bloku na własny koszt jako Wspólnota, a następnie podjęcie działań w celu odzyskania pieniędzy od Spółdzielni. Taka jest również rada prawnika oraz Reduty. W związku z powyższym 24 ... bloku. To pierwsza faza najcięższych robót, których wstępny koszt (według zebranych przez nas ofert) wynosi na dzień dzisiejszy ok. 350 tyś zł, co w przeliczeniu daje ok. 82 zł brutto na ... rozpocząć prace budowlane konieczne jest zebranie całej kwoty. Ponieważ nie są to małe sumy, planujemy rozbić je na trzy równe raty. Kwota 350 tys. zł nie obejmuje wykończenia klatek schodowych i pełnego zagospodarowania terenu wokół bloku. Szacunkowo koszt takich prac wynosi ok. 150 tyś zł. Nie mają one jednak wpływu na uzyskanie odbioru technicznego budynku, dlatego znalazły się w naszych dalszych planach. ... Aby normalnie mieszkać, trzeba będzie dopłacić jeszcze parę tys. zł od mieszkania. Pytanie: czy jest inne wyjście? Możemy nadal wegetować, czekając na cud. Jest też wariant pesymistyczny – nadzór budowlany może...
Źródło: frycza6.memu.pl/viewtopic.php?t=82


Temat: Stadion Śląski - Przebudowa zgodnie z planem
gdzie przebudowywane są pomieszczenia dla gastronomii oraz sanitariaty. Przypomnijmy - główny zakres robót obejmuje zadaszenie trybun. W ramach modernizacji stadionu zostanie również zbudowana nowa górna trybuna zachodnia, a na trybunie wschodniej ... lekkoatletyczne oraz wielkie wydarzenia muzyczne. Zgodnie z umową przebudowa Stadionu Śląskiego potrwa jeszcze ok. półtora roku. Pracami na stadionie zajmuje się konsorcjum firm Hochtief Polska, Mostostal Zabrze i Thermoserr. Koszt modernizacji...
Źródło: wpkiw.com.pl/forum/viewtopic.php?t=57


Temat: [Wrocław] Newsy 2009
Choć oleśnicki rynek nieruchomości przeżywa lekkie zachwianie, roboty na budowach w mieście idą pełną parą Czym spowodowane jest owo zachwianie na rynku, który jeszcze rok temu, wczesną wiosną, był prawdziwą kopalnią ... od 2700 do 3200 zł za mkw., w zależności od standardu, wykończenia czy położenia. Niewiele natomiast zmieniło się, jeśli chodzi o ceny nowych domów. Ich koszt wahał się od 400 do 700 tysięcy zł. Wynika to, między innymi, z faktu, że w 2007 roku, czyli w trakcie budowy, wzrosły ceny materiałów budowlanych. Nowoczesne osiedle domków jednorodzinnych powstaje w Poniatowicach. Buduje je firma ... rok temu dużo łatwiej było zbyć nieruchomość. Wynajem coraz mniej opłacalny Nie maleją też ceny wynajmów. W Oleśnicy koszt wynajęcia mieszkania waha się od 600 do 1400 zł. Wielu ich właścicieli,...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=2695


Temat: Europe Artisans
... – Kiedy już dojechaliśmy do głównej bazy, okazało się, że nie ma dla mnie pracy – mówi Arek. – Miałem do wyboru, albo wracać na własny koszt do Polski, albo jechać...
Źródło: forum.oszukany.pl/viewtopic.php?t=77


Temat: [Gospodarka] Rynek pracy i zarobki w woj. śląskim
że pracodawcy znacznie obniżyli swoje wymagania. Firmy budowlane gotowe są przyjmować każdego chętnego do pracy, niezależnie od wykształcenia i doświadczenia. Prawie połowa pracodawców nie podaje już żadnych wymagań w swoich ogłoszeniach. ... kryteriach poszukiwania pracowników wpływa przede wszystkim to, że pracodawcy są gotowi inwestować w szkolenia swoich ludzi. Najczęściej łączy się to z kilkuletnim związaniem z daną firmą, inaczej pracownik musi zwrócić koszt ... inwestycji w Siemianowicach Śląskich, gdzie powstanie osiem budynków wielorodzinnych z 352 mieszkaniami. Budowa ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku. - Wynagrodzenia przy prostych pracach budowlanych poszły w górę o ponad 25 ... w Wielkiej Brytanii, ale po pewnym czasie wrócił do nas - mówi prezes Mariusz Para. Jak wynika z raportu Internetowego Serwisu Budowlanego, średnie zarobki brutto w województwie śląskim w styczniu 2008 ... oczywiście jest znacznie trudniejsze dla deweloperów. Krzysztof Lasoń, prezes spółki Millenium Inwestycje, dodaje, że wyższe wynagrodzenia oraz podwyżka cen materiałów budowlanych przyniosły wzrost usług budowlanych o blisko 30 proc. Spółka buduje osiedle Bażantów w Katowicach Kostuchnie. Ostatnio oddała do użytku centrum handlowo-usługowe. Coraz częściej na budowach zdarzają się mniejsze lub większe przesunięcia terminów. Ślizgają się przede wszystkim roboty wykończeniowe: układanie płytek, malowanie,...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=349


Temat: Pytania do developera
bo to nadal jest teren budowy - nie życzę żeby się zjawił i chciał zajrzeć co jest pod płytkami, panelami itp)./woocash Kontrola Nadzoru Budowlanego odbędzie się w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia budynków do odbioru. Zaawansowanie robót pozwala planować gotowość budynków do odbioru w ostatniej dekadzie maja. Oznacza to, że inspektorzy Nadzoru Budowlanego pojawią się na budowie w m-cu czerwcu br. Prawdą jest, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane mają oni prawo wejść do mieszkań, co jednak nie jest praktykowane. Zasadniczo taka kontrola obejmuje sprawdzenie zgodności obiektu z planem zagospodarowania działki oraz zgodność z projektem budowlanym w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych. Roboty wykończeniowe nie są poddawane kontroli. 7. Kiedy zostanie złożony wniosek do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla każdego z ... osoba, której lokal wydano po terminie ma prawo do wystąpienia o odsetki karne. Roboty budowlane związane z realizacją tzw. małej architektury zawsze wykonywane są już po wydaniu lokali 10. Dlaczego we ... i ochrania całodobowo nasze obiekty,koszt 1 godziny pracy to 11,00zł netto
Źródło: osiedlegrunwald.hostlandia.org/viewtopic.php?t=16