agencja promocyjna szczecin
Krzysztof Kamil Baczyski Piosenka
Franciszkanie Krakw
obiekty unesco w polsce
nailepsze golebie pocztowe
jaki jest wzr gliceryny
koszty uzyskania przychodu za czas choroby
RAWICZ.8log.pl | Strona: 19.html
koszty transportu towaru jakie ksiegowanie na kontach
koszty rejestracji auta powyzej dwoch litrow
Koszty uyskania przchodu ze stosunku pracy w 2008r
koszty podlaczenia pradu po właczeniu przez energetykę
koszty wydzielenia dzialki przez geodete
koszty sprzedazy miaszkania otrzymanego w spadku
koszty drukarek igłowych i ich koszt eksploracji
koszty związane z zakupem samochodu Rejestracja
KOSZTY NOTARIALNE PRZY ZAKUPIE MIESZKANIA
koszty taksówki z Okecia na Dworzec Zachodni
  aaaaRAWICZ.8log.pl | Strona: 19.htmlaaaa

Temat: Wynagrodzenie chorobowe a kossty uzyskania przychodu
" />Proszę o pomoc. Nie wiem jak nanieść to na listę. Jeżeli pracownik przebywa cały miesiąc na wynagrodzeniu chorobowym (do 33 dni)wtedy również uwzględniam koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości (np. ... czas choroby wynosi 35,72), a za pozostałą cześć miesiąca należy mu się zasiłek chorobowy (powyzej 33 dni) to wtedy koszty uzyskania przychodu wpisuję na liste w pełnej wysokości 127,82 ??? Prosze...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10896Temat: chorobowe ?
80%). Podstawa do opodatkowania 840 zł. Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 727,74. Oczywiście bierzemy pod uwagę koszt uzyskania przychodu i ulgę.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4578


Temat: Ekwiwalent
" />PRZEPRASZAM ALE TEGO NIE ROZUMIEM: "Koszty uzyskania przychodów potrącane są wyłącznie w tym miesiącu, w którym podatnik (pracownik) POZOSTAWAŁ W STOSUNKU PRACY, stosunku służbowym oraz w stosunku pracy nakładczej i jednoczenie świadczył pracę. WYJĄTKI DOTYCZĄ: 1) okresu w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, 2) wypłaty wynagrodzenia w razie choroby pracownika." PRZECIEŻ WYNAGRODZENIE ZA CZAS URLOPU WYPOCZYNKOWEGO I WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY TO CIAGLE WYNAGRODZEENIA WIEC POTRACA!!! SIĘ KUP I ULGE. CZY DOBRZE MYŚLĘ?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19048


Temat: chorobowe, a inne
" />Witam. Od wynagrodzenia za czas choroby (wg art. 92 KP) odliczasz koszty uzyskania przychodu i pomniejszasz zaliczkę na podatek. Odprowadzasz ponadto składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nie odprowadzasz żadnych składek społecznych. Jeżeli jest to już traktowane jako zasiłek choroby z zus, liczysz tylko 19% podatku, bez żadnych kosztów i ulg, nie ma też składek społecznych i zdrowotnej. Pozdrawiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=31681


Temat: Czy przebywającemu na zwolnieniu lekarskim przysługuja kosz
" />Jeżeli pracownik przebywa przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, ale uzyskał w tym miesiącu przychód, o którym mowa w art. 12 ustawy o p.d.o.f. (w tym wynagrodzenie za czas choroby, o którym mowa w art. 92 K.p.) - koszty uzyskania mogą być odliczane; przy czym odliczenie to, zgodnie z praktyką, może być zastosowane jedynie do wysokości tego przychodu, Jeżeli pracownik przebywa przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim i nie uzyskał w tym miesiącu żadnych przychodów w rozumieniu art. 12 ustawy o p.d.o.f., a jedynie zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - nie jest możliwe odliczenie kosztów uzyskania przychodów (patrz też wyjaśnienie Ministerstwa Finansów z dnia 3 czerwca 1993 r., Nr PO 2/10-8010-0938/93). A ulgę też uwzględniasz. Pozdr.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5959


Temat: PODATEK
" />1. Czy w miesiącu w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia z powodu choroby lecz otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy nalezy zastosować obniżenie podatku o koszty uzyskania przychodu (99,96 zł w 2003r)? 2. Czy w pit 11 należało uwzględnić kwoty zasiłku chorobowego wypłaconego przez ZUS (ZUS przysyła karteczki z kwotami wypłaconych zasiłków)?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10673


Temat: Koszty uzyskania przychodu
" />Pracownik przez trzy dni lutego otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby, pozostałe dni lutego zasilek chorobowy czy odliczamy kup
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=33135


Temat: place
" />Jesli osoba otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby (płatne przez pracodawcę) czy należy liczyć takiej osobie koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową. A jak postepowac w przypadku zasiłku chorobowego, liczyśc koszty...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=842


Temat: koszty uzyskania przychodu
" />Dzien dobry. Mam maly problem, prosze o pomoc. Pracownik przebywa caly m-c kalendazowy na zwolnieniu lekarskim. Wyplacane jest mu wynagrodzenie za czas choroby (do 33 dni ze srodkow pracodawcy) Czy nalezy odliczyc koszty uzyskania przychodu?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4839


Temat: COROBOWE a koszty uzysk.przych-c.d.
" />Za pierwsze 33 dni p[racownik otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby a nie zasiłek.A przy wynagrodzeniu należą się koszty uzyskania przychodu.To raczej nie ulega wątpliwości.Jest wynagrodzenie to są koszty jego uzyskania....
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=8433


Temat: Wynagrodzenia za czas choroby,zasiłek chorobowy
" />Czy pracownikowi przy wypłacie wynagrodzenia za czas choroby należy naliczyć koszty uzyskania przychodu? A jak jest przy wypłacie zasiłku chorobowego? Dzięki za pomoc.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19156


Temat: Wynagrodzenia za czas choroby,zasiłek chorobowy
" />TAK, przy wypłacie wynagrodzenia za czas choroby należy naliczyć koszty uzyskania przychodu. Natomiast przy wyliczaniu zasiłku NIE nalicza się KUP.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19156


Temat: KUP od wynagr.chorobowego
" />Kochani, czy należy potrącać koszty uzyskania przychodu w przypadku, kiedy pracownik przebywał cały miesiąc na chorobowym. Jeszcze nie przekroczył 33 dni, więc należy się wynagrodzenie za czas choroby. Proszę, podpowiedzcie....
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11407


Temat: termin umowy zlecenia-b.pilne
" />Pamiętaj jednak, że taką umowę będziesz mogła zawrzeć z pracownikiem na czas zastępstwa innego pracownika tylko nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych (art. 25 § 1 zd. 2 Kodeksu pracy, dalej: kp.). Jeżeli pracownik jest nieobecny w pracy np. z powodu: - choroby, - urlopu macierzyńskiego, - urlopu wychowawczego, - urlopu bezpłatnego, to już od 29 listopada 2002 r. możesz zawrzeć umowę o pracę na czas zastępstwa z innym swoim pracownikiem albo zupełnie nową osobą. Powinnaś wiedzieć, że taką umowę opłaca Ci się zawrzeć, ponieważ: - zostanie zachowana ciągłość pracy na danym stanowisku, - po powrocie pracownika, który był nieobecny w pracy, umowa z zastępującym pracownikiem rozwiązuje się. Nie musisz obawiać się zatrudniania na czas zastępstwa kobiet. Jeśli bowiem pracownica zatrudniona na czas zastępstwa zajdzie w ciążę, to jej umowa o pracę na czas zastępstwa innego pracownika nie ulega przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 31kp), tak jak jest obecnie w przypadku zwykłej umowy o pracę zawartej na czas określony. Musisz zapamiętać, że umowa na czas zastępstwa jest umową na czas określony. Oznacza to, że jeśli będziesz chciał z pracownikiem rozwiązać ją przed upływem okresu, na jaki ją zawarto, w umowie musisz zawrzeć stosowną klauzulę wypowiedzenia. Ważne jest, że nie możesz w ogóle wypowiedzieć umowy na czas określony zawartej na czas zastępstwa innego pracownika zawartej na okres 6 miesięcy i krótszy (art. 33 kp). Wyjątkowo możesz wypowiadać wszystkie umowy na czas zastępstwa w przypadku zwolnień grupowych (art. 411§ 2 kp, art. 5 ust. 5 ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych). Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której musisz pamiętać. Umowa o pracę na czas zastępstwa niczym nie różni się w zakresie podatkowym od pozostałych umów o pracę. Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi zatrudnionemu na czas zastępstwa jest dla Ciebie kosztem uzyskania przychodu. Od tej umowy również musisz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4396


Temat: Pensja za bezduszność...
badań diagnostycznych, stosowanych procedur, leków‌, ba, nawet opieki pielęgnacyjnej – koszt dwóch pacjentów z tym samym schorzeniem może być różny, a nawet sporo różny. Możesz uściślić? Mówiąc ‟zysk” masz na myśli zysk, przychód, dochód? Szpitale mają być for-profit (wszystkie)?, non-profit? Laboratorium pracuje 8 godzin, podobnie diagnostyczny sprzęt specjalistyczny. Głównym zadaniem pacjenta jest czekanie: na lekarza, na konsultację, na badanie, na wyniki. A koszty pośrednie, zupełnie bezsensownie rosną i rosną. Ale za to można zwolnić pielęgniarkę, laborantkę, sprzątaczkę, wykręcić co drugą żarówkę itp. Tak w wielu miejscach wygląda powiatowa rzeczywistość. Ale są też szpitale, w których laboratoria pracują 24 h. Tylko to też generuje koszty – chociażby wynagrodzenie pracowników (za pracę w dodatkowych godzinach lub w dni wolne, lub... – to zależy od obowiązującego czasu ... potrzeby własnej placówki, innych w terenie). Generalnie zgadzam się, że soboty, niedziele – to czas stracony przez pacjenta i szpital, a w święta – przez szpital (pacjentów wypisuje się, szpital świeci ... (już z wykonanymi badaniami), a wypisywany w piątek, czas pobytu na oddziale skracany jest do minimum. I taka sobie sugestia: skoro ‟racjonalizujemy” wydatki na leczenie, to może mi ktoś powie, dlaczego...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=25661


Temat: Liczymy płace
kwota 556,02 na rok co miesięcznie daje 46,33 miesięcznie. Jest to kwota o którą pomniejsza się zaliczka na podatek. Koszty uzyskania przychodu z kolei to kwota pomniejszająca podstawę podatku. Koszty w ... Cała składka a więc 9% pomimo, że tylko 7,75% jest odliczane od podatku. Chyba łatwiej będzie zrozumiec to na przykładzie, więc przyjmę kwotę 1317 zł. Koszty 111,25 i ulga 46,33 PRZYKŁAD 1 1. liczymy składki 1317x 9,765= 128,54 1317 x 1,5%= 19,76 1317 x 2,45% = 32,27 czyli razem FUS= 180,57 2.Podstawa podatku -od brutto odejmujemy składki FUS 1317-180,57=1136,43 -stosujemy koszty i ... 1136,43x7,75% = 88,07 4. Wyznaczamy kwotę zaliczki do przekazania do urzędu skarbowego. Po odjęciu kosztów i ulgi wyszło 138 zł Tą kwote pomniejszamy o 7,75% policzone przy okazji NFZ czyli 88,07 ... LICZENIA PŁAC Może zdarzyć się, że pracownik pracuje na część etatu i wtedy może nie osiągnąc minimalnego wynagrodzenia, jednak zastosowane będą koszty i ulga. Doprowadzi to do sytuacji w której składka na NFZ będzie zaniżona, oraz nie będzie zaliczki na podatek PRZYKŁAD 2 Przykładem może być kwota 700 zł.[/b] oraz jak w poprzednim przykładzie koszty 111,25 i ulga 46,33. 1. liczymy składki 700 x 9,76% = 68,32 700 x 1,50% = 10,50 700 x 2,45% = 17,15 Czyli razem FUS = 95,97 2.Podstawa podatku -od brutto odejmujemy składki FUS 700-95,97=604,03 -stosujemy koszty i ... oraz 7,75% 604,03 x 7,75% = 46,81 4. Wyznaczamy kwotę zaliczki do przekazania do urzędu skarbowego. Po odjęciu kosztów i ulgi wyszło 42,41 zł Tą kwote pomniejszamy o 7,75% policzone przy ... PODATEK PRZYKŁAD 3 Innym przykładem jest kwota 777 zł. Policzmy więc. Koszty i ulgi jak poprzednio. b]1. liczymy składki[/b] 777 x 9,76% = 75,84 777 x 1,50% = 11,66 777 x 2,45% = 19,04 Czyli razem FUS = 106,54 2.Podstawa podatku -od brutto odejmujemy składki FUS 777-106,54=670,46 -stosujemy koszty i obliczamy podatek. 670,46-111,25=559,21 po zaokrągleniu 559 -od podatku odejmujemy ulgę 559 x ... przekazania do urzędu skarbowego. Po odjęciu kosztów i ulgi wyszło 54,29 zł Tą kwote pomniejszamy o 7,75% policzone przy okazji NFZ czyli 51,96 54,29 -51,96 = 2,33 po zaokrąg. 2 zł...
Źródło: ksiegowoscbudzetowa.pl/viewtopic.php?t=20